Maquetes de l’Erosió

El procés creatiu neix amb una idea, transita en la tècnica i brilla si abracem les nostres emocions.

Amb aquest nou projecte, inicio uns treballs sobre suport tipus maqueta, amb la incertesa si esdevindran o no peces de més dimensió.

El projecte conceptual es basa en la idea de l’erosió com iniciadora d’un nou paradigma. Podem pensar que l’erosió és un final en si mateix, un succés negatiu, jo em decanto a interpretar que és un procés en si mateix, un procés en contínua evolució, sense jutjar les conseqüències.

Preparació de suports i inici de les propostes

Personalment, la creació del suport ha de ser el més acurat possible, més en aquest cas, on no oblidem que la peça podria esdevenir definitiva.

Per aquest procés utilitzo planxes de DM i llistons de fusta de pi, encolo amb cola blanca i aplico pressió amb serjants a la part posterior de les planxes de DM.

Una vegada els llistons han estat correctament encolats a les planxes de DM i he lisat amb paper de vidre les superfícies d’aquestes, em disposo a emprimar.

L’emprimació és un procés imprescindible per tapar els microforats del DM i consistirà a o bé a fer la barreja corresponent de cola, aigua i càrrega (en aquest cas Blanc d’Espanya) o comprar Gesso i aplicar el material com si fos pintura. Ho podem fer amb ajuda d’un pinzell o un corró. Jo he aplicat l’emprimació amb pinzell perquè m’interessava que la superfície comencés a acumular certes empremtes.

És molt convenient que la superfície quedi ben emprimada i aplicar les successives capes de manera perpendicular, deixant entre elles el temps suficient de secatge. És Interessant emprimar també els cantons dels llistons. Tot plegat ens donarà un resultat molt més acurat i aquests podran ser pintats sense problemes si ho creiem convenient durant el treball de creació.

Després de quatre capes d’emprimació, lisant entre elles amb paper de vidre, vaig considerar que era suficient.

Una vegada emprimades les superfícies, comença el treball creatiu. Aquí podeu veure els moments inicials dels treballs que ens portaran a materialitzar la peça artística.

Resultats provisionals…

Ja us aniré explicant… Salut i investigació!