Aportació de dues il·lustracions científiques a la tesi doctoral de Xavier Carlús Martín. Lectura i defensa de la tesi.

Tot va començar l’any 1913. Joan Vila i Cinca, pintor i aficionat a l’arqueologia, va trobar a Can Roqueta, Sabadell (Vallès Occidental), artefactes funeraris que donaven indicis de la necròpolis que finalment esdevindria el jaciment de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta excavada d’urgència l’any 1999/2000.

Entre les i els integrants de les excavacions, Xavier Carlús i Martín, arribaria a ser doctor en Arqueologia Prehistòrica per la Universitat de Filosofia i Lletres de la UAB, el 13 de gener de 2020, gràcies a la tesi doctoral, basada en el jaciment de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta. La tesi portaria per títol: “Mort i ritual funerari en el context del bronze final a la depressió Prelitoral Catalana: l’hàbitat i la necròpolis d’incineració de Can Roqueta, com a paradigma interpretatiu”.

En tot aquest projecte de monumental proporció, em plau, haver col·laborat amb la modesta aportació de dues il·lustracions científiques que reconstrueixen el paratge de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta a Sabadell al Bronze final. Amb tot, he tingut l’oportunitat de viure una experiència extremadament inspiradora i a més, estic molt satisfeta i agraïda d’haver viscut en primera persona, com un treball d’il·lustració científica tan exhaustiu, es materialitza més enllà del paper i de l’arxiu digital i compleix amb la seva funció divulgativa.

He tancat un cercle que no totes les il·lustracions poden tancar i a més, he vist com Xavier Carlús tancava el seu propi cercle amb la seva investigació doctoral.

Projecció de la portada de la tesi doctoral.

Xavier Carlús durant la lectura de la tesi, amb una imatge projectada del pintor Joan Vila i Cinca de les urnes trobades a Can Roqueta l’any 1913.

Projecció d’una de les il·lustracions científiques, junt amb dades topogràfiques sobre la localització del camp d’urnes del jaciment de la necròpolis.

Aplicació dins el treball documental de la tesi doctoral

Les il·lustracions van aparèixer tant a la portada de la tesi, a dins de la mateixa en format DIN A4 i com ja hem vist, projectades en algunes ocasions col·laborant en la lectura i defensa de la tesi, que per motius de control epidemiològic es va haver de portar a terme semipresencialment.


Detall del treball d’il·lustració

Aprofitant el marc que ens facilitava el Projecte final del Postgrau d’Il·lustració Científica en Ciències Naturals, impartit per la FES d’Olot | UdG, Xavier Carlús i jo mateixa, vam coordinar una investigació que va superar les meves expectatives professionals.

Vaig poder aprofundir en les hipòtesis plantejades a la bibliografia i el material gràfic facilitat per Xavier Carlús sobre el jaciment esmentat. També vaig tindre la possibilitat d’endinsar-me a la bibliografia recollida del bronze final en general, a més de tota aquella que pogués aportar informació del món funerari de l’època en la qual es basava el projecte.

Els treballs d’il·lustració van ser fruit d’un treball extens i exhaustiu, que havia d’incloure, a banda del treball d’investigació detallat dels antecedents del jaciment de Can Piteu-Can Roqueta, la flora i la fauna del territori existent a les acaballes del bronze final i principis de l’edat del ferro.

Les il·lustracions havien de formar part del registre gràfic de la tesi doctoral i per tant era evident que havien de representar justament el que es demanava, amb el màxim de fidelitat, no només vers a la tècnica, sinó vers a la topografia, orografia i el clima escollit per les il·lustracions, en aquest cas, final de la primavera del 2020, coincidint amb el moment en què estàvem portant a terme el projecte.

Com ara ja sabem, les il·lustracions científiques realitzades tracten sobre la necròpolis de camps d’urnes de Can Piteu/Can Roqueta a Sabadell, però s’ha d’especificar també que les imatges, havien de recrear la zona de cremació dels cossos dels difunts i l’entorn natural que les circumdava, aquest últim compost per boscos i praderes, bosc de galeria que ressegueix la riera de Can Llobateres i zona d’habitació pròxima a la mateixa riera, on vivien i conreaven els pobladors de la zona i per tant aquells que enterraven als seus éssers estimats a la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta.

 

Primera il·lustració. Llapis de color.

Reconstrucció del paratge de la necròpolis del Bronze final.

Làmina inclosa al cos de la tesi.

Segona il·lustració. Llapis de color.

Diferència de quatre-cents anys vers la primera il·lustració.

Podem apreciar la zona de necròpolis, zona d’habitació i zona de cremació.

Detall de la zona d’habitació (a dalt a l’esquerra), cremació (a dalt a la dreta) i necròplis de la segona il·lustració, continguda a la Memòria del Projecte.

Conclusions incloses dins de la Memòria del Projecte, així com la Bibliografia consultada en la realització d’aquest

Deixa un comentari