Blog

"Dedicamos la entrada de hoy al trabajo pictórico de Marta Córcoles, quien nos sirve de excusa para volver a referirnos
Serinyà Cessió d'espai per l'exposició de peces. Exposició desproveïda de context. Obra triada segons l'espai circumdant.
Llibre Blau El libro de Roco_Llibre Vermell Llibre Blanc
Xilografia gran format (Taller Lupusgràfic Edicions) Obra: Esquerda_Treball xilogràfic i procés d’estampacióFotografia: Sebi Subirós
Malaltia. Oli
Ernestina. Manera negra